•  Title type
From: 
 Until: 
a
5832 documents  collapsed to 275Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
344 
(... faite detroncs ď a r b r e s á Stárkov de 1581. En arrondissement de Broumov les colons y ont porté de ...)
(... , il y en a assez en arrondissement de Broumov. Le plus ancien est le relief primitif á Šonov, n o m m ...)
Page
31 
(... , postupovala přes Náchod, Hronov, Polici a Broumov do Slezska. Nejprve táhlo jízdectvo Gallasovo, za ním pak ...)
(... , Brojerův, Engfurtův, Palfyův a jiné. Po Náchodsku rozložen pluk Palfyův a celá krajina až za Broumov byla ...)
Page
110 
(... ostrou hradbou Broumov-ských (Poličských) stěn a odvodňovaná Stěnavou (Steine), jež přichází od S. z ...)
(... starobylé město Broumov s proslulým benediktinským klášterem, nově postaveným r. 1687 od Fischera z Erlachu ...)
Page
[7] 
(... dálných hranic hradbou : Břevnov a Broumov! Oživnul klášter, ze svaté probral se dumy, prapory vlají se ...)
(... kotlině horské Broumov se na skále zvedá, velebný hrad a hrdina minulých věků, zazněly zvony a sesterské ...)
Page
66 
(... — Dušníky. 4. Chudoba — Bor. 5. Chudoba — Hejšovina. 6. Police n. M. — Hvězda — Broumov. 7. Skály Teplické a .4dršbašské. 8. Broumov — Vambeřice. 9. Broumov — Hejšovina. 10. Charlottenbrunn — Qerbersdorí. 11. Z Peeru ...)
collections

Found in collection

vc:5ecd857c-975e-4005-96cf-2394ccef710e
Page
58 
(... šibenice sundán a okny klášterními shozen, aby též Broumov měl jakousi defenestraci. Statky klášterní ...)
Page
32 
(... r. 1322, nezdá se mně tak dalece závažnou, ježto již dříve byl Broumov podřízen opatství ...)
Page
154 
Page
591 
(... 591 Broumov. Benediktinské proboštství s chrámy proboštským a farním, podřízené klášteru Břevnovskému. К újezdu Polickému, jejž král r. 1213 klášteru Břevnovskému potvrdil, přislušel i újezd ...)
Page
36 
collections

Found in collections

vc:063d0f62-df34-4197-b713-fc81f5ad78f0
vc:f689cd30-6df3-4c2b-ad5d-31541f766ac6
Page
10 
collections

Found in collection

vc:868fd736-697d-4619-b8da-2fc7d8033c1f
Page
305 
(... jde o Broumov, Kalousek opírá se hlavně o spis V. Wintery (»Gesch. der protest. Bewegung in Braunau« z ...)
(... nové kostely podle Miajestátu náleželo kromě vyšším stavům skutečně městům královským; Broumov však byl ...)
Page
[55] 
(... u b. Starkov: p. Ant. Hitschfeld. Starý Sedioňov : p. Celestín Kranze. Broumov :¡ p. Josef Tochander ...)
(... . Kahlerová. Ruprechtice; p. К r a n t. Birke, p. Celestín Birke. Šenov pr. Broumov: p. Adolf Meissner ...)
Page
69 
(... vtrhnuvše do Čech, počalo plenili a drancovali. Ze zdejší krajiny zdvihl se brzy Broumov město i klášter ...)
(... říkalo, se 400 jízdnými a 300 pěšími Slezanům ku pomoci. František z Háje osadil Broumov a podnikal odtud ...)
Page
106 
Page
79 
(... >kovářem a do Tepl. Skal. — kovadlinou«. Mariánskou jesky- 3. Broumov, a) Přen dvézäu ni 8 hlavou ...)
Page
257 
collections

Found in collection

vc:50ad8d2a-3ae8-42a3-b36a-ff1655887016
Page
84 
collections

Found in collection

vc:1637dfa4-549c-4216-900e-284bcd518587
Page
137 
(... 137 Broumov są mi líbil, jalkiož i celá krajina Ikbilem města působila na mne, přírodu milující, dojmem trvalým. Často, když se zanesu do Broumova ve vzpomínkách, vynoří se mi v mysli obraz této horské ...)
Page
84 
collections

Found in collection

vc:1637dfa4-549c-4216-900e-284bcd518587

>loading more documents...